Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg


Tolk

Jan Berthelsen
+299 34 61 17
jaber@inatsisartut.gl

Udvalget er nedsat i henhold til Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut § 21 samt § 7 i Forretningsorden for Inatsisartut. Udvalget har til opgave at behandle udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål og at fremsætte de spørgsmål og bemærkninger, som disse forhold giver anledning til.