Fagområder


Erhvervsmæssigt fiskeri og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Kontrol med:

Al fiskeri (Trawlfiskeri, rejefiskeri, sænkegarnsfiskeri, linefiskeri, laksefiskeri, ørredfiskeri, krabbefiskeri, kammuslingefiskeri, bundgarnsfiskeri m.v.)

Licenser.

Kvotefordeling.

 

Indhandlingsrapportering, indhandling og produktion af:

Fisk.

Fangst.

Landbrugsprodukter.

 

Erhvervsmæssig fangst og ikke-erhvervsmæssig fangst af (dog ikke fredningsspørgsmål):

Havpattedyr.

Landpattedyr.

Fugle.

 

Befordringsmidler under jagt.

 

Fangst- og jagtbeviser.

 

Landbrug:

Erhvervsmæssig udnyttelser af arealer til planteavl og afgræsning.

Husdyrhold.

Akvakultur.