Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg


Tolk

Klara Rosing
+299 34 50 00
klro@inatsisartut.gl

Opgaverne for Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Fiskeri,- Fangst- og Landbrugsudvalget forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.