Plan for Finans- og Skatteudvalgets ordinære udvalgsmøder 2020


Det skal hermed meddeles, at Finans- og Skatteudvalget har fastsat følgende plan for de ordinære udvalgsmøder i 2020. Møderne afholdes normalt hver anden onsdag kl. 13.

 

  1. og 22. januar
  2. og 19. februar
  3. og 18. marts

1., 15. og 29. april

  1. og 27. maj
  2. og 24. juni

 

Finans- og Skatteudvalget holder ikke ordinære møder i juli måned, hvorfor afgørelsessager ikke kan forventes behandlet i perioden 30. juni – 1. august 2020.

 

  1. og 19. august

2., 16. og 30. september

  1. og 28. oktober
  2. og 25. november
  3. og 16. december – Bemærk at mødedagene i december er fremrykket, da der ikke afholdes møde onsdag den 23. december.

 

Møderne i april/maj/juni kan blive flyttet grundet FM20, som begynder den 17. april. Møderne i september/oktober/november kan ligeledes blive flyttet grundet EM20. Udvalget vil holde jævnlige møder under samlingerne.

 

Ønsker Naalakkersuisut sager behandlet på ovennævnte mødedatoer, må de fremsendes, således at de er Finans- og Skatteudvalgets sekretariat i hænde en uge før. Alt materiale skal endvidere fremsendes elektronisk til saam@inatsisartut.gl.

 

Mødet den 16. december er sidste møde i 2020. Det bemærkes, at dette møde som udgangspunkt alene er beregnet på færdigbehandling af tidligere fremsendte sager.

 

Finans- og Skatteudvalget skal anmode Naalakkersuisutmedlemmet om, at alle Naalakkersuisutområder får tilsendt en kopi af denne skrivelse.

 

 

Med venlig hilsen

Hermann Berthelsen

Formand for Finans- og Skatteudvalget