Plan for Finans- og Skatteudvalgets ordinære udvalgsmøder 2021


Det skal hermed meddeles, at Finans- og Skatteudvalget har fastsat følgende plan for de ordinære udvalgsmøder i resten af 2021.

 

Møderne afholdes normalt hver anden onsdag kl. 10.


19. maj
2., 16. og 30. juni

 

Finans- og Skatteudvalget holder ikke ordinære møder i juli måned, hvorfor afgørelsessager ikke kan forventes behandlet i perioden 30. juni – 1. august 2021.

 

4. og 18. august
1., 15. og 29. september
13. og 27. oktober
10. og 24. november
8. og 22. december.

 

Møderne i september/oktober/november kan blive flyttet grundet EM21. Udvalget vil holde jævnlige møder under samlingerne.

 

Ønsker Naalakkersuisut sager behandlet på ovennævnte mødedatoer, må de fremsendes, således at de er Finans- og Skatteudvalgets sekretariat i hænde en uge før. Alt materiale skal endvidere fremsendes elektronisk til nickla@ina.alla.gl.

 

Mødet den 22. december er sidste møde i 2021. Det bemærkes, at dette møde som udgangspunkt alene er beregnet på færdigbehandling af tidligere fremsendte sager.


Finans- og Skatteudvalget skal anmode Naalakkersuisoq for Finanser om, at alle Naalakkersuisutområder får tilsendt en kopi af nærværende skrivelse.

 

 


Med venlig hilsen
Paneeraq Olsen
Formand for Finans- og Skatteudvalget