Lovpligtige og stående udvalg


Anlægsudvalg

Erhvervs- og Råstofudvalg

Familie- og Sundhedsudvalg

Finans- og Skatteudvalg

Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg

Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen

Frednings- og Miljøudvalg

Lovudvalg

Revisionsudvalg

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg

Udvalg for Forretningsordenen

Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Udvalg til Valgs Prøvelse

Udvalgssekretærer