Stillinger


Tidligere stillingsopslag

Tolk og oversætter (grønlandsk)

Bureau for Inatsisartut, Grønlands Parlament søger en afdelingschef til nyoprettet HR-og Administrationsafdeling.

Grønlands parlament - Inatsisartut - søger en kontorchef i en nyoprettet stil-ling i udvalgssekretariatet, hvor der p.t. er ansat 10 akademiske udvalgsse-kretærer

Kontorfuldmægtig med fleksible administrative og service opgaver på tværs af organisationen søges snarest muligt