Next Step


Formandskabets konference i Ilulissat, er veloverstået og mødedeltagerne overrakte formanden for Inatsisartut et slutdokument fra konferencen til Inatsisartut.

Formandskabet vil nu indsamle materialet fra oplægsholderne fra konferencen og offentliggøre disse informationer på Inatsisartuts hjemmeside i nær fremtid.

 

Som tidligere oplyst har konceptet for konferencen taget afsæt i 1970 konferencen, der blev afholdt i Sisimiut, hvorfor det var svært at forudsige, hvad netop denne konference i 2016 ville munde ud i. Ligesom det var vanskeligt præcist at slå fast, hvad konferencen i 1970 medførte af konkrete resultater. Men det kan ikke udelukkes helt, at den betydelige politiske aktivitet, der kom i 1970'erne, med EF-debat, stiftelse af Anisa og EAS, Aasiviit, partidannelser mmm, kulminerende med hjemmestyrets indførelse i 1979 - kunne have haft sit afsæt i den af 1970-konferencen 'antændte' politiske bevidsthed.

 

"Next Step 2016" skulle imidlertid være andet og mere end blot en gentagelse af konferencen fra 1970. Det var dog forhåbningen, at den vilje til at tænke nyt og skabe fremtiden på tværs af de eksisterende holdninger og meninger, som konferencen i 1970 også var udtryk for, kan inspirere i 2016.

 

Konferencen er således afsluttet, med en masse debatter undervejs, som hver enkelt deltager nu kan bringe videre med sig og drøfte videre med andre medborgere, både lokalt og via de sociale medier, i håbet om, at der skabes en ny dynamisk debat om landets fremtid. Udfordringen er hermed givet videre.

 

 

Program: 

 

Torsdag den 8. september

Nogen deltagere ankommer hen ad dagen mens andre først ankommer den 9. september om morgenen.

 • Kl. 18.00-19.00 - Fællesspisning i Hotel Arctic.   
 • Kl. 19.30 Filmfremvisning: "Grønlands fremtid"

Oplægsholdere: Kaaleeraq Møller Andersen, Ivalu Brummerstedt og Ujuunnguaq Tønnesen.

 • Kl. 20.30-23.00 Aftenunderholdning

 

Fredag den 9. September

 • Kl. 09.00-09.30  - Åbningsceremoni.

 • Kl. 09.00-09.10  - Trommedans.
 • Kl. 09.10-09.25  - Konferencen åbnes ved tale af Formand for Inatsisartut Lars-Emil Johansen.
 • Kl. 09.25-09.35  - Konferencens ordstyrere Stina Skifte og Aqqaluk Lynge forklarer konferencens forløb.  
 • Kl. 09.35-09.40 - Fællessang
 • Kl. 09.40 - 09.45 - Præsentation af oplægsholdere
 • Kl. 09.45 - 11.30 - Oplæg: Er der behov for en bedre debatform

Kl. 09.45 - 10.00 - Stina Wilkins-Berthelsen Sværd

Kl. 10.00 - 10.15 - Juaaka Lyberth

 • Kl. 10.15 - 10.30 - Kaffe & the
 • kl. 10.30 - 11.30 - Debat
 • Kl. 11.30 - 12.30 - Fælles frokostpause
 • Kl. 12.30 - 12.40 - Trommedans
 • Kl. 12.40-12.45 - Præsentation af oplægsholdere
 • kl. 12.45 - 14.30 - Oplæg: Vore værdier og "det der hæmmer os"

kl. 12.45-13.00 - Henriette Berthelsen  

Kl. 13.00- 13.15 - Pilutaq Christiansen Chemnitz

 • Kl. 13.15-13.30 - Kaffe & the
 • Kl. 13.30-14.30 - Debat
 • Kl. 14.30-14.45 - Kaffe & the
 • Kl. 14.45-14.50 - Præsentation af oplægsholdere
 • Kl. 14.50-16.35 - Oplæg: Vi har lovmæssigt overkommet kolonitiden, men hvad med følelsesmæssigt, mentalt, og på væremåde?

Kl. 14.50-15.05 - Dr. Karla Jessen Williamson

Kl. 15.05-15.20 - Katsi Kleist Eriksen

 • Kl. 15.20-15.35 - Kaffe & the
 • Kl. 15.35-16.35 - Debat
 • Kl. 16.35-16.45 - Ordstyrernes opsummering af dagens debatemner
 • Kl. 16.45-16.50 - Fællessang
 • Kl. 18.00-19.00 - Aftensmad
 • Kl. 19.00-23.00 - Underholdning

 

Lørdag den 10. september

 • Kl. 10.00-10.10 - Trommedans

 • Kl. 10.10-10.15 - Præsentation af oplægsholdere
 • Kl. 10.10-12.00 Oplæg: Hvordan kan vi forbedre vores opdragelsesmetoder?

Kl. 10.15-10.30 - Sørine Steenholdt

Kl. 10.30-10.45 - Hector Sørensen

 • Kl. 10.45-11.00 - Kaffe & the
 • kl. 11.00-12.00 - Debat
 • kl. 12.00-13.00 - Fælles frokostpause
 • Kl. 13.00-13.10 - Fælleassang
 • kl. 13.10-13.15 - Præsentation af oplægsholdere
 • kl. 13.10 - 14.45 - Oplæg: Administration og styring

Kl. 13.15-13.30 - Ilannguaq Kleist Møller

Kl. 13.30-13.45 - Kuno Fencker

 • Kl. 13.45-14.00 - Kaffe & the
 • Kl. 14.00-15.00 - Debat  
 • Kl. 15.00-15.15 - Kaffe & the
 • Kl. 15.15-15.20 - Præsentation af oplægsholdere
 • Kl. 15.15- 17.00 - Oplæg:Skaber vores administration og forvaltning vej for at vi kan have grønlændere med høje uddannelsesmæssige og KULTURELLE kompetencer som ansatte, eller hvad?

Kl. 15.20-15.35 - Inga Dora Markussen

Kl. 15.35-15.50 - Markus E. Olsen

 • Kl. 15.50-16.00 - Kaffe & the
 • Kl. 16.00-17.00 - Debat
 • Kl. 17.10-17.25 - Ordstyrernes opsummering af dagens debatemner
 • Kl. 17.25-17.30 - Fællessang
 • Kl. 18.00-19.00 - Fælles aftensmad
 • Kl. 19.00-23.00 - Underholdning                                                                                                      

 

Søndag den 11. september

 • Kl. 10.00-12.00 - Brunch  

 • Kl. 12.00-12.10 - Trommedans
 • Kl. 12.10-12.15 - Præsentation af oplægsholder
 • Kl. 12.10  - 14.00 - Oplæg: Hvordan skal vi styrke vort sprog og vores kultur?

Nal. 12.15-12.30 - Katti Frederiksen

Nal. 12.30-12.45 - Susanne Josefsen

 • Kl. 12.45-13.00 - Kaffe & the
 • kl. 13.00-14.00 - Debat
 • Kl. 14.00-14.15 - Kaffe & the
 • Kl. 14.15-14.20 - Præsentation af oplægsholdere
 • kl. 14.15 - 16.00 - Oplæg: Hvordan skal vi forbedre os? Hvad har de unge at tilbyde?

Kl. 14.20-14.35 - Aki Mathilde Høegh-Dam

kl. 14.35-14.50 - Pivinnguaq Mørch

 • Kl. 14.50-15.00 - Kaffe & the
 • Kl. 15.00-16.00 - Debat
 • Kl. 16.00-16.10 - Ordstyrernes opsummering af dagens debatemner
 • Kl. 16.10-16.20 - Konferencen lukkes ved tale af Formanden for Inatsisartut Lars Emil Johansen
 • kl. 16.20-16.25 - Fællessang
 • Kl. 19.00-20.00 - Afsluttende aftensmad
 • Kl. 20.00-23.00 - Afsluttende underholdning 

 

 

Mandag den 12. september

Deltagerne rejser hjem

 

Diverse dokumenter:

Holsteinsborg 1970

 

Slutdokument

 

Deltagerliste

 

Lyd samt forelæggelsesdokumenter som kun forefindes på grønlandsk kan hentes på den grønlandske side.