Besøg Inatsisartut


Inatsisartut er åbent for offentligheden, og der er mulighed for at komme på besøg som gruppe eller enkeltperson. Et besøg i Inatsisartut kan ske på forskellige måder afhængig af besøgets tidspunkt og formål.

 

Gratis rundvisning i mødefri perioder

I mødefri perioder, det vil sige udenfor inatsisartutsamlingerne, tilbydes gratis rundvisninger hver dag mandag til fredag kl. 13.00 uden forudgående aftale. Rundvisningen starter i Marmorhallen ved henvendelse til receptionen (hovedindgang til Grønlands Selvstyre) og bliver gennemført af Bureau for Inatsisartut. Der kan maksimalt deltage 31 personer. Rundvisningen varer ca. 30 minutter.

 

Rundvisningen tilbydes som udgangspunkt på grønlandsk eller dansk. Efter særlig aftale kan der også laves rundvisninger på engelsk, såfremt personalesituationen tillader dette. Kontakt Bureauet for Inatsisartut på ina@ina.gl eller på 34 50 00 for at høre nærmere om mulighederne for rundvisninger på engelsk.

 

Besøgende skal registreres ved ankomst i receptionen. Ved registreringen angives den besøgendes hjemland. Herefter udleveres et besøgsmærke, som skal bæres synligt under hele besøget. Besøgsmærket skal afleveres til personalet ved rundvisningens afslutning.

 

Rundvisning i Inatsisartut

 

 

 

Besøg med turistoperatører

Turistoperatører har mulighed for at aftale en tid for egen rundvisning i mødefri perioder mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 12.00 og fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Kontakt Bureau for Inatsisartut på ina@ina.gl eller ring på 34 50 00 mindst 24 timer før rundvisningen ønskes gennemført. Der kan maksimalt deltage 31 personer. Såfremt turistgrupper består af flere end 31 personer, f.eks. ved besøg af gæster fra krydstogtskibe, må der træffes en særskilt aftale for hver gruppe der ønsker at komme på besøg.

 

Besøgende skal registreres ved ankomst i receptionen. Ved registreringen angives den besøgendes hjemland. Herefter udleveres et besøgsmærke, som skal bæres synligt under hele besøget. Besøgsmærket skal afleveres til personalet ved rundvisningens afslutning.

 

Efter registreringen vil en betjent ledsage gruppen til Salen, hvorefter turistoperatøren selv kan vise turisterne rundt i Salen, i Informations- og presselokalet, ved trappeopgangen foran Salen og området ved indgangen til Inatsisartut. Det vil ikke være muligt, at udvide rundvisninger til andre områder i huset. Der bliver ikke udleveret adgangskort eller nøgler til bygningen. Det er turistoperatørens ansvar at sørge for, at besøgende udviser passende opførsel under rundvisningen. Der vil være en betjent til stede under hele rundvisningen.

 

Under samlingerne

Når Inatsisartut er samlet tilbydes ingen rundvisninger, men der er mulighed for at overvære debatten i Salen, som starter kl. 11 fra mandag til torsdag.

 

For at komme ind i inatsisartutbygningen skal gæster benytte centraladministrationens hovedindgang ved marmorhallen, hvor man skal henvende sig ved receptionen. Efter registrering vil der blive udleveret et besøgsmærke, som skal bæres synligt under besøget. En betjent vil ledsage besøgende til Salen. Besøgsmærket skal afleveres til personalet når Inatsisartutbygningen forlades.

 

Hvis der er tale om et større antal personer, som ønsker at følge debatten fra tilskuertribunen, anbefales det at kontakte Bureauet for Inatsisartut på ina@ina.gl eller på 34 50 00 for at reservere det respektive antal siddepladser.

 

Mødetidspunkter

 

På kulturnatten

Inatsisartut har siden 2001 holdt åbent hus i Inatsisartut på Kulturnatten i Nuuk, som afholdes hvert år i slutningen af januar måned.

 

Denne begivenhed giver befolkningen mulighed for at få et uformelt indblik i politikernes arbejde, hvad administrationen arbejder med, og for at få et indtryk af de fysiske rammer i Inatsisartut. Kulturnatten bliver annonceret på Inatsisartuts hjemmeside og i Nuuk Ugeavis.

 

Skoleelever og studiegrupper

Skoleelever fra niende klasse og opefter, universitetsstuderende eller studerende på andre videregående uddannelsesinstitutioner samt grupper med minimum 6 deltagere kan træffe individuelle aftaler om en rundvisning og en nærmere præsentation af Inatsisartuts arbejde ved henvendelse til ina@ina.gl eller på 34 50 00. Der tilbydes ikke rundvisninger for børnehaver eller skoleelever der endnu ikke har fuldført det 8. klassetrin, men der er mulighed for at aftale en tid for at se Salen.

 

Besøget i Inatsisartut bliver mere udbytterig, hvis eleverne og studerende på forhånd har informeret sig lidt om Inatsisartut og demokrati. Gå til menupunktet Demokrati for at læse mere:

Demokrati

 

Opgaver om demokrati findes også på Inerisaaviks hjemmeside:

inerisaavik.gl/projekter-og-fag/samfundsfag/

 

Ungdomsparlamentet

Hvert andet år tilbydes et begrænset antal unge et intensivt forløb i Inatsisartut i form af et ungdomsparlament. Dette arrangement giver mulighed for at lære mere om Inatsisartut og demokrati og at afprøve denne viden i praksis. Det er samtidigt et udmærket forum for at skabe sig et netværk og at komme i tæt kontakt med den politiske verden. Læs mere på ungdomsparlamentets hjemmeside:

inu.gl

 

Informationer til pressen

I nedenstående folder findes informationer til pressen om arbejdet i Inatsisartut:

Folder presse