Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Ekstraordinær samling 2021
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til lovpligtige og stående udvalg
Formandskabet for Inatsisartut