Dagsorden

6. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kollegier
(Midlertidig opretholdelse af kollegiebolig i forbindelse med uddannelsessøgendes død, præcisering af pligten til at stille sin kollegiebolig til rådighed i forbindelse med fravær på grund af midlertidigt praktik- eller skoleophold, mulighed for i forbindelse med dimission at fravige krav om fraflytningsamt sproglige rettelser)
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Imm./pkt.: 25
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse (Fastsættelse af bestemmelser om bæredygtig udvikling, indhold og offentliggørelse af landsplanredegørelse, koordinering af fysisk sektorplanlægning, fastsættelse af geografier, mulighed for perspektivplanlægning, indførelse af overordnede ramme- og detaljerede lokalplanbestemmelser samt præcisering af bestemmelser om projektansøgninger)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter