Samling

20120913 09:25:40
20. mødedag, mandag den 30. april 2007, kl. 10:00

Fortryk

 

 

 

Pkt. 2:

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 131:

Forslag til Landstingsbeslutning om at landstinget skal pålægge Landsstyret at arbejde for at der udarbejdes et regelsæt der sikrer mindstekrav til skolehjemsforhold for teenagebørn, der flytter fra bygderne til byerne for at færdiggøre den lovpligtige del af skolegangen.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 132:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles efterskoleophold af 3 års varighed og herunder have samme vilkår som uddannelsessøgende.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Svarbrev under 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 77:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret senest til EM 2007 pålægges at fremlægge et forslag til forhøjelse af underholdsbidrag til børn.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Løsgænger)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Ændringsforslag 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 118:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at al skiltning på døre ved samtlige direktorater som minimum skal være grønlandsk sproget.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

 

 

pkt. 141:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremkomme med forslag til Landstinget om at Grønlands Hjemmestyre igennem Finansloven fremover giver årlige bidrag til Julemandens aktiviteter i Grønland.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen og Godmand Rasmussen)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  /   Bilag 1.   -   Bilag 2. 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 135:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre at rettigheder, i medfør af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap, ikke fortabes som følge af pensionsalders indtræden.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 138:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at iværksætte arbejde for ansættelse af grønlandske medarbejdere ved de Danske Repræsentationer i de lande hvor Grønland har særlige erhvervsinteresser jf. Hjemmestyrelovens § 16.

(Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 78:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en national energispareplan.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

(2. behandling) 

Svarnotat 1. beh.

Svarbrev til 1. beh.

 

 

Pkt. 41:

Forslag til Landstingsforordning om alderspension.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

(2. behandling)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.    /   Bilag 1   -   Bilag 1a

Svarnotat 2. beh.

Ændringsforslag

Tillægsbetænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 42:

Forslag til Landstingsforordning om førtidspensio.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

(3. behandling)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 125:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret ved samtlige offentlige anlægs- og renoveringsopgaver (offentligt byggeri) pålægges at afsætte minimum 1% af anlægssummen til såvel indvendig som udvendig kunstnerisk udsmykning af byggeriet. Beløbet skal være afsat på et særskilt projektnummer og fremgå af forslaget til Landstingsfinanslov.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 6:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  /   Bilag 1.   -   Bilag 2.   -   Bilag 3.

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 39:

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

(Virksomheders forpligtigelse til at afgive oplysninger ved prisundersøgelser)

(Landsstyremedlemmet for Ehverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(3. behandling)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh. (Rettelse)

 

 

Pkt. 43:

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

(3. behandling)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 44: 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejerboliger.

Rettelsesblad

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

(3. behandling) ´

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 48:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

(3. behandling)

Forelæggelsesnotat 1. beh. 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 9: 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges hurtigst muligt om at trække Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 18. december 2006 om kontrol med havgående fiskeri tilbage. Landsstyret pålægges tillige at udstede en ny bekendtgørelse, hvori den nuværende affattelse af § 10. stk. 8. udtages og erstattes med ordlyden i  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1996 om kontrol med havgående fiskeri, samt at der indføres regler, der indebærer en mere nøjagtig opvejning af indhandlede sækkerejer.

(Landstingsmedlemmerne: Lars-Emil Johansen, Siumut, Jens-Lars Fleischer, Siumut, Jens B. Frederiksen, Demokraatit og Augusta Salling, Atassut)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedr.: udstedeælse af bekendtgørelser.

Bilag 1.   -   Bilag 2.   -   Bilag 3.   -   Bilag 4.

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 61: 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter til Danmark for at studere - et sted at bo til en overkommelig husleje. 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(2. behandling)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.    /    Bilag 1   -    Bilag 2

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 2:

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 38:

Landbrugspolitisk redegørelse 2007. 

Bilag

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Partiernes ordførerindlæg:

Inuit Ataqatigiit

Atassut

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Ullut ataatsimiiffiusut 20-at, ataasinngorneq 30. april 2007, nal. 10:00

Naqeqqaagaq

 

 

 

Imm. 2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 131:

Nunaqarfinniit illoqarfinnut meeqqat inuusuttuaranngulersut meeqqat atuarfiini inaarsaaniarlutik atuariartortartut inigisaasa pitsaassusissaanik minnerpaaffiliinissamik Naalakkersuisunut peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 132:

Inuusuttut innarluuteqartut ukiuni pingasuni efterskolersinnaalernissaannik, atuarnerminnilu ilinniagaqartutut allatulli atugaqarlutillu ilinniagaqarnersiuteqartalernissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Siullermeerneranut atatillugu akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 77:

Meeqqanut akilersuutit qaffanneqarnissaannik siunnersuummik kingusinnerpaamik UKA 2007-imi saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Attaviitsoq)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

 

 

Imm. 118:

Pisortaqarfinni tamani matup silataani allagartat paasissutissat nivingasut minnerpaamik kalaallisut allassimanissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 141:

Juullip inuata suliassaqarfiinut Inatsisartut aningaasanut inatsisai aqqutigalugit Namminersornerullutik Oqartussat ukiumut tapiissuteqartalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut   /    Ilanng. 1.  -   Ilanng. 2.

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 135:

Soraarnerussutisiaqarluni ukiut angunerini  aanertuumik innarluutillit ikiorserneqarnissaat pillugu maleruagassat tunngavigalugit pisinnaatitaaffiisa annaaneqannginnissaannut isumannaarininnissamut Naalakkersuisunut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 138:

Danskit nunani allani aallartitaqarfiini Kalaallit Nunaata niuernikkut immikkut soqutigisaqarfiini kalaallinik atorfinitsitsinissamik Naalakkersuisut suliniummik aallartitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

(2. behandling)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 78:

Siunnersuut Inatsisartut aalajangiinissaannut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut inuiaqatigiittut sipaarniarfiusinnaasunut piareersaasioqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Siullermeerneqarnerani akissut

 

 

Imm. 41:

Utoqqalinermi pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani saqqummiussissut 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut   /   Ilanng. 1   -   Ilanng. 1a

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut 

 

 

Imm. 42:

Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

Siullermeernerani saqqummiussissut 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 125:

Pisortat sanaartortitsinerini iluarsaassinikkullu suliaqarnerini (pisortat sanaartortitaat) tamani sanaartornissamut aningaasaliissutit tamakkerlutik minnerpaamik 1%-iinik sanaartukkap silataatigut iluatigullu kusassarneqarnissaannut atugassanik Naalakkersuisut immikkoortitsisaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut. Aningaasat taakku ingerlatassamut immikkut normulerneqartassapput Aningaasanullu inatsisissamut siunnersuummi takuneqarsinnaasassallutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 6:

Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  

Ilanng. 1.  -   Ilanng. 2.  -   Ilanng. 3.

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 39:

Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisartoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Akinik misissuinerni paasissutissanik tunniussinissamut suliffeqarfiit pisussaaffeqarneri).

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

 

Imm. 43:

Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermillu sulinngiffeqartarneq il.il. ullormusiaqartarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaatut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

 

 

Imm. 44:

Inissiani attartortittakkani ineqarnermujt akiliummut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

Naqqiut

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

 

 

Imm. 48:

Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

Siullermeernerani saqqummiussissut  

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 9:

Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaarput Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 33, 18. decembari 2006-imeersoq periarfissaq siulleq atorlugu Naalakkersuisut atorunnaarsissagaat. Naalakkersuisut aamma pisussaatinneqassapput nutaamik nalunaarusioqqullugit, tassani massakkut nalunaarummi § 10 imm. 8-mi oqaasertaasut peerlugit Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaannni nr. 9, 15. apriili 1996-imeersup oqasertaanik taarseqqullugit, ilanngullugulu nutaamik aalajangersagalioqqullugit, raajat qerisut puuniittut tunineqarneranni oqimaalutaariaatsip eqqornerusup anguneqarsinnaaneranik kinguneqartussamik. 

(Inatsisartunut ilaasortat: Lars-Emil Johansen, Siumut, Jens-Lars Fleischer, Siumut, Jens B. Frederiksen, Demokraatit aamma Augusta Salling, Atassut)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  

Nalunaarutiliorsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut aalajangiisinnaassuseqarnerannik nassuiaat.

Ilanng. 1.   -   Ilanng. 2.   -   Ilanng. 3.   -   Ilanng. 4.

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 61:

Siunnersuut Inatsisartut aalajangeeqqullugit Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut pilersaarusioqqullugit - inuusuttortatsinnut Danmarkimut nuullutik ilinniagaqariartortartunut - qulakkeerutissamik tikitaminni inissaqartitaanissaannut akilersinnaasaminnillu ineqartinneqartarnissaannut. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut    /    Ilanng. 1   -   Ilanng. 2

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 38:

2007-imi nunalerineq pillugu politikkimik nassuiaat.

Ilanngussaq

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Partiit oqaaseqaataat:

Inuit Ataqatigiit

Atassut

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat