Samling

20120913 09:24:57
21. mødedag, torsdag den 8. november 2007, kl. 13:00

Pkt. 10:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til om ændring af færdselsloven for Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 14:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive mulighederne for at forbedre vilkårene for personer med autisme og Aspergers syndrom og deres nære pårørende.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 17:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af et Videns- og Rådgivningscenter for handicappede samt at fremsætte forslag om bevilling på finanslovsforslaget for 2008.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 19:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at opgradere den nuværende forsøgsordning om decentral uddannelse af socialarbejdere, så denne uddannelsesform kommer til at omfatte alle byer og bygder.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 21:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret skal pålægges, at der tages initiativ til, at vore værdier som folk - kulturelle, historiske, samfundsvidenskabelige og litterære - samles struktureret, samt at disse efter prioritering samles og redigeres som undervisningsmateriale. Der tænkes her på Folkeskolen og de gymnasiale uddannelser.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 23:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 7:

Ombudsmandens beretning for 2006.

(Landstingets Lovudvalg)

 

 

Pkt. 107: 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er Landsstyrets vurdering til spørgsmålet om hvorvidt der ved indsejling til de grønlandske havne fremover skal være krav om lokale styrmænd, der har kendskab til sikker sejlads i de lokale farvande omkring havnene?

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 149:

Spørgsmål til Landsstyret: Har lejere der genhuses under renovering af offentlige boliger ret til at flytte tilbage til  deres oprindelig bolig?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Pkt. 132:

Spørgsmål til Landsstyret vedr. arbejdsudeblivelser.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 151:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder har selvstændige garverier for tilskud ligesom Great Greenland, i konkurrencens navn?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Pkt. 79:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag planlægger Landsstyret for at fiskere, der sejler med søgående trawlere noget af året samt fiskere og fangere, der begynder at oppebære aldersrente og fiskere og fangere, der er involveret i turismeerhvervet noget af året ikke mester deres erhvervsjagtbevis?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

 

Pkt. 145:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tanker har Landsstyret med hensyn til natureefterskoler i Grønland?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

 

Pkt. 124:

Spørgsmål til Landsstyret: I henhold til § 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v. må en kommune ikke forpligte sig til investering og garantistillelse til et projekt med mere end 350.000 kr. uden forudgående godkendelse fra Landsstyret.

Hvornår agter Landsstyret at forhøje denne begrænsning?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 150:

Spørgsmål til Landsstyret: Er det virkelig naturligt for Landsstyret at forbrugerne betaler for underskud i nogle af offentlige drevet virksomheder pga. fejl i drift? Er der følger for de ansvarlige, når der er underskud i offentlige drevet virksomheder pga. fejl i drift?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Pkt. 119:

Spørgsmål til Landsstyret: For at opnå Qaanaaq¿s kommunalbestyrelses optimal medvirken i bearbejdning af kommunesammanlægningen ved møderne i norgrønlands kommende storkommuner

1. hvad synes landsstyret om Qaanaaq¿s kommunalbestyrelses fuldtud deltagelse betalt fra landskassen? eller

2. hvilke overvejelser har Landsstyret omkring det?

3. Hvad vil man stille op med Qaanaaq kommunes og uden tvivl andre enkelte byers gæld til landskassen, når storkommunerne er gældende?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Pkt. 113:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad synes Landsstyret om muligheden for oprettelse af militærskole i Qaanaaq?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Pkt. 146:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er man nået med indsamling af gammelt jern/ metal-affald fra amerikanernes efterladte militæranlæg, byerne, bygdernes samt fåreholderstederne?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

 

Pkt. 120:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke hindringer eksisterer der for at kunne anvende nettolønsordningen ved udbetaling af hyre til besætningerne på de hjemmehørende trawlere, og hvilke hindringer eksisterer der for besætningerne på hjemmehørende trawlere at have adgang til køb af skatte- og afgiftsfrie varer, når de sejler i internationalt farvand?

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 164:

Spørgsmål til Landsstyret: Her midt under kapløbet mod Nordpolen, skal jeg spørge Landsstyret om, hvilke initiativer Landsstyret har taget og, hvilke planer der ellers er, for at fremme de grønlandske interesser i sagen. I den forbindelse skal jeg også spørge om, hvilke tiltag man agter at sætte i gang, mht. den forventede meget større trafik med store skibe, som formodentlig vil følge af klimaforandringerne, bl.a. med henblik på at etablere nye forskrifter med krav til skibes ruter, sikkerhed og hvilke laster der kan tillades eller ikke tillades.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 117:

Spørgsmål til Landsstyret: Anser Landsstyret at den i Grønland, gennemførte landbrugsuddannelse lever op til nutidens krav og de for landbruget forudsete udviklingsmuligheder, herunder bedes oplyst hvad den nuværende uddannelse nærmere indeholder samt hvor mange elever, der de seneste år har gennemført uddannelsen.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Ullut ataatsimiiffiusut 21-at, sisamanngorneq 8. november 2007, nal. 13:00

Imm. 10:

Kalaallit Nunaanni aqqusinertigut angallannermut inatsisip allannguutissaatut siunnersuutip Namminersornerullutik Oqartussanit oqaaseqarfigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 14:

Siunnersuut inatsisartut aalajangernissaannut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misissuinissaminnut qulaajarniarlugu takussutissiorniarlugulu inuit autismeqartut Aspergers syndromeqartullu kiisalu ilaqutaasut atugarisaat pillugit paasissutissanik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 17:

Innarluutillit pillugit ilisimasanik katersuiffimmik siunnersuisarfiutigisumik pilersitsinissaq aammalu tassunga 2008-mi aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi aningaasaliissuteqarnissamut siunnersuuteqarnissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 19:

Isumaginninnikkut sulisut amerlasuut amigaataanerat qaangerniarlugu nuna tamakkerlugu isumaginninnermi sulisut ikorfartuisullu ilinniartitaanikkut piginnaanngorsaanikkullu periarfissinneqarnissaat anguniarlugu nunagisaq qimannagu ilinniartitaanerup atuutilivinnissaata illoqarfinni nunaqarfinnilu ingerlateqqittariaqarnerannik Naalakkersuisut iliuuseqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 21:

Matumuuna siunnersuutigaara inatsisartunit Naalakkersuisut peqquneqassasut:

Inuiattut pingaartitagut: kulturikkut, oqaluttuarisaanikkut, inuiaqatigiilerinikkut atuakkialerinerinikkullu aaqqissuussaasumik katersorneqassasut, kingornagut taakku pingaarnersiorneqarlutik ilinniartitsissutissatut katersorneqassasut suliarineqarlutillu. Tamatumani meeqqat atuarfii, ilinniarnertuunngorniarfiit eqqarsaatigalugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 23:

Meeqqanik inuusuttuaqqanillu toqqaannartumik attaveqarsinnaaffiusuni sulisussanik atorfinitsitsinissamut atatillugu meeqqanik innarliisuusimannginnermut uppernarsaammik takussutissiisoqarnissaanik piumasaqaatitalimmik Naalakkersuisut inatsisissatut siunnersuummik suliaqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 7:

Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 2006-imut nalunaarutaa.

(Inatsisartut Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaat)

 

 

Imm. 107:

Naalakkersuisunut apeqqut: Umiarsuit nunanit allaneersut nunatsinni umiarsualivinnut tulannissaat isumannaannerpaaqqullugu nunatsinni umiarsualivinnut tulanniarnermi sillimaffigisassanik ilisimasalinnik aquttoqartussaatitaasalersinnaanerat Naalakkersuisut qanoq nalilersinnaavaat?

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm. 149:

Naalakkersuisunut apeqqut: A/S INI-nip inissianik attartortittagaani najungaqartut, iluarsartuussinerlu tunngavigalugu allamut nuutikkallarneqarsimasut, inigisatoqqaminnut uteqqissinnaanerminnut pisinnaatitaaffeqarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Imm. 132:

Naalaakkersuisunut apeqqut suliartunngitsoortarnerit pillugit.

(Inatsisartut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

 

Imm. 151:

Naalakkersuisunut apeqqut: Unammilleqatigiinnerup aqqani ammeriviit namminersortut Great Greenland-itulli tapiiffigineqarnissamut qanoq periarfissaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Imm. 79:

Naalakkersuisunut apeqqut: Aalisartut ukiup ilaani kilisaatini avataasiutini inuttaasartut, aalisartut piniartullu utoqqalinersiuteqalersimasut, kiisalu aalisartut piniartullu takornariartitsisarnermik ukiup ilaani ingerlataqartartut inuutissarsiutigalugu piniarnermut allagartaqaannartarsinnaanissaat anguniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm. 145:

Naalakkersuisunut apeqqut: Efterskolet avatangiisinik pinngortitamillu ilinniarfiit il.il. pillugit apeqqut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm. 124:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissutigisartagaat, qularnaveeqqusiuttagaat, tapiissutigisartagaat il.il. pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6, 7. april 2004-meersumi § 2 naapertorlugu Kommuni sunaluunniit suliniummut 350.000 kr. sinnnerlugu aningaasartalimmut aningaasaliinissamut qularnaveeqqusiinissamullu pisussaatissanngilaq Naalakkersuisunit akuersissummik peqqaarsimatinnani.

Naalakkersuisut qaqugu killigititaasoq annertusiniarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 150:

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilumut Naalakkersuisut pissusissamiisoortutut isigaat? Pisortat ingerlataasa ilaasa ingerlatsinerliorneq pissutigalugu amigartoorutaasartut atuisunut akilersinneqartarnerat? Ulluinnarni pisortat ingerlataanni ingerlatsinerliorneq pissutigalugu amingartoortarnerit akisussaasunut sunniuteqartinneqartarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Imm. 119:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kommunerujussuanngornissamut suliaqarnermi Qaanaap kommunalbestyrelse-ata tamakkiinerusumik peqataatinneqarnissaa anguniarlugu, avannaata kommunerujussuassaanut ataatsimiinnernut

1. Qaanaap kommunalbestyrelse-ata tamatigut peqataatinneqarnissaanut landskasse-miit akilerneqartumik pisassappat naalakkersuisut tamanna qanoq isumaqarfigaat?  imaluunniit

2. tamanna pillugu naalakkersuisut qanoq isumaliuutersuuteqarpat?

3. Qaanaap qularnangilarlumi kommune-t ataasiakkaat allat landskasse-mut akiligassallit kommunerujussuit atuutilerneranni taakku landskasse-mut akiligassaat qanoq pineqassappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Imm. 113:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaanaami sakutuungorniarfimmik ilinniarfiusinnaasumik pilersitsisoqarsinnaanera naalakkersuisut qanoq isumaqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Imm. 146:

Naalakkersuisunut apeqqut: Amerikamiut sakkutooqarfigisimasaanni, illoqarfinni, nunaqarfinni savaateqarfinnilu atortukut savimerngit katersornerqarnissaannik suliniut sumut killippa?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm. 120:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kilisaatini nunatsinni angerlarsimaffeqartuni inuttat nettolønsordning atorlugu akissaasersorneqarsinnaanerat sunik aporfeqarpa? Aamma Kilisaatini nunatsinni angerlarsimaffeqartuni inuttat nunat tamat imartaaniitsillutik akitsuuteqanngitsunik kilisaammi pisisinnaalersinnaanerat sunik aporfeqarpa?

(Inatsartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 164:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qalasersuup eqqaatalu sikuijuitsup avannarliup pilerngunneqaleruttornerani Naalakkersuisunut apeqqutigissavara nunatta soqutigisai illersorniarlugit Naalakkersuisut sunik suliniuteqarnersut aamma sunik allanik pilersaaruteqarnersut? Aamma tassunga atatillugu apeqqutigissavara imartatsinni umiarsuarsuit amerlanerit angallatilernissaannut tunngasunik piarersartoqarnersoq, pingaartumik umiarsuit angalalersussat sunik useqarnerannik useqaqqusaanerannilluunniit, sukkut ingerlaqqusaanerannut allatigullu isumannaallisaaanikkut piumasaqaatissat eqqarsaatigalugit?

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 117:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunalerinermik ilinniartitaanermik Kalaallit Nunaanni ingerlatsineq ullutsinni piumasaqaatinut naapertuuttuusoq, nunalerinikkullu ineriartornermut periarfissatut naatsorsuutigisanik eqquutitsisuusoq, tassungalu ilanngullugu maannakkut ilinniartitaaneq qanorpiaq imaqartinneqartoq ilisimatitsissutigineqassasoq, kiisalu ilinniartut qassit ukiuni kingulerpaani ilinniarnerminnik naammassinnissimasut Naalakkersuisut isumaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)